Een ziek kind melden bij basisschool De ZeeparelAfwezigheid en ziekte

We vragen aan ouders om een afwezigheid zo snel mogelijk telefonisch of via Classdojo te melden.

Telefonisch verwittigen kan op het nummer 050 51 20 85

Afwezigheid of ziek kind melden
Welke stappen moet ik ondernemen?

Kleuters (vanaf 5 jaar) zijn schoolplichtig en hebben dus een doktersattest nodig bij ziekte of afwezigheid. Kinderen uit de lagere school dienen een medisch attest bij de leerkracht. Lagere schoolkinderen mogen tot maximaal drie maal per jaar (max drie opeenvolgende kalenderdagen) afwezig zijn, er dient telkens een apart schrijven opgemaakt te worden door de ouders. 
Het afwezigheidsattest moet binnen 14 dagen binnen gebracht worden op school. 

We vragen aan ouders om een afwezigheid zo snel mogelijk telefonisch of via Classdojo te melden.

Telefonisch verwittigen kan op het nummer:
050 51 20 85.
Sylvie Strubbe